دوره C# مقدماتی

آموزش مقدماتی |سیشارپ|برنامه نویسی|اهواز

  سرفصل دوره:

    آشنایی با الگوریتم و فلوچارت و اصول تجزیه و تحلیل یک سیستم نرم افزاری
    آشنایی با محیط Visual Studio 
    آشنایی با محیط WindowsApplication و نوشتن اولین برنامه Hello World
    متغیرها و عملگر ها Variables & Operators
    دستورات شرطی If,else, Swith.....,
    آشنایی با متدها،ساخت متد،استفاده از متد
    ایجاد اولین برنامه کاربردی با مفاهیمی که در جلسات قبل آموزش داده شده است
    آشنایی با حلقه های ( for, while, do..while) و .....
    ایجاد دومین برنامه کاربردی (ماشین حساب مهندسی)
    آرایه ها و لیست ها ( Arrays, Generic Lists, Collections )
    ایجاد سومین برنامه کاربردی(برنامه ای برای ایجاد قرعه کشی و انتخاب تصادفی برندگان)
    مدیریت استثناء و خطا ( Exception Handling )
    کار با انوع داده ها و تبدیل انواع داده ( Data Types & Casting )
    کنترل، مدیریت و رفع خطا
    مفاهیم اولیه ی برنامه نویسی شی گرا

توجه:روش تدریس ما به صورتی است که سرفصل های آموزشی ذکر شده و دیگر مواردی که در طول دوره آموزش داده می شود، درون برنامه های تجاری و پروژه های عملیاتی پیاده سازی و آموزش داداه می شود تا دانشجو حس اعتماد به نفس و انگیزه برای ادامه یادگیری در سطوح بالاتر داشته باشد.مهم ترین فاکتور در روش آموزشی ما تاکید بر مثال هایی پروژه محور بوده که تمام موارد آموزشی پس از پایان هر فصل در یک پروژه ساده به دانشجو آموزش داده می شود

هزینه این دوره 400 هزار تومان می باشد.


ثبت نام در دوره C# مقدماتی


تبلیغاتدی ان ان